Certifikater

Kalibrering af vægte
 
På en del af vores vægte er det muligt at tilkøbe et kalibreringscertifikat. Vælger du dette, vil vægten bliver kalibreret hos producenten inden levering, og du vil modtage et bevis herpå.

Når man køber vægte hos Digitalvægten kan man være sikker på, at vægtene er kalibreret ved levering. Dermed kan vægten tages i brug med det samme, da den har den vejkapacitet, som den er beregnet til.

For at sikre, at en vægt vejer præcist, er det nødvendigt at kalibrere den og hvor ofte man skal kalibrere, afhænger af vægttype, og hvad man bruger den til. Som hovedregel skal de store industrivægte kalibreres 1 gang om året og de mindre vægte kan kalibreres med et kalibreringslod af og til.

Fremgangsmåde for kalibrering af vægtene findes i den medfølgende brugsanvisning/manual. Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl.

Kalibreringslodder

Digitalvægten leverer alle typer kaliberingslodder og udvalget samt priser kan ses på hjemmesiden. Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om, hvilket lod der skal bruges.

Kalibreringscertifikat

Lovpligtig verifikation omfatter vægte, hvor den afvejede mængde danner baggrund for en afregning. Det kan være køb og salg, men også bonus- og akkordafregning baseret på en given afvejet mængde. Verifikationen omfatter afprøvning af vægten, udfyldelse af certifikat og plombering. På en del af vores vægte er det muligt at tilkøbe et kalibreringscertifikat, og vægten vil i så fald være kalibreret på forhånd hos producenten inden levering, og der medsendes et bevis på det. Du kan selv kalibrere vægten efterfølgende, hvis du har de nødvendige kalibreringslod.

Verificering af vægte

Dansk lovgivning kræver, at en vægt, der anvendes til kommercielt eller medicinsk brug, skal verificeres. Verifikation er et officielt stempel, der påføres alle EC typegodkendte vægte. Stemplet er et symbol for den europæiske metrologi og vægten overholder lovgivningen.

Det er Sikkerhedsstyrelsen (www.sikkerhedsstyrelsen.dk), der fastsætter bestemmelserne omkring verificering af vægte, og herunder har vi sammenfattet bestemmelserne. De har ligeledes udarbejdet en folder omkring emnet.

Vægten skal verificeres, hvis den skal anvendes til et eller flere af nedenstående formål:

1) Bestemmelse af massen ved kommercielle transaktioner.
2) Bestemmelse af massen ved beregning af afgift, told, skat, bonus, bøde, vederlag, godtgørelse eller betaling af lignende art.
3) Bestemmelse af massen med henblik på anvendelse af en lov eller en administrativ bestemmelse og ekspertudsagn i retssager.
4) Bestemmelse af massen i medicinsk praksis ved vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnostik og medicinsk behandling.
5) Bestemmelse af massen ved fremstilling af receptpligtige lægemidler i apoteker og bestemmelse af massen ved analyser foretaget i medicinske og farmaceutiske laboratorier eller
6) fastsættelse af prisen ud fra massen